ترجمه Prima Donna در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواننده‌ برجسته‌ زن‌ اپرا يا كنسرت‌. می باشد

Prima Donna به چه معناست و Prima Donna یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prima Donna

خواننده‌ برجسته‌ زن‌ اپرا يا كنسرت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خواننده‌ برجسته‌ زن‌ اپرا يا كنسرت‌., ترجمه خواننده‌ برجسته‌ زن‌ اپرا يا كنسرت‌., کلمات شبیه خواننده‌ برجسته‌ زن‌ اپرا يا كنسرت‌.
دانلود فایل ها