ترجمه Prime در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمده‌ , در فارسی : نخست‌ , به فارسی : زبده‌ , سایر ترجمه ها : درجه‌ يك‌.

Prime به چه معناست و Prime یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prime

اول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اول‌, ترجمه اول‌, کلمات شبیه اول‌ , عمده‌ به لاتین , نخست‌ به لاتین , زبده‌ خارجی , درجه‌ يك‌. در زبان
دانلود فایل ها