ترجمه Prime Number در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد اول‌. می باشد

Prime Number به چه معناست و Prime Number یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prime Number

عدد اول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد اول‌., ترجمه عدد اول‌., کلمات شبیه عدد اول‌.
دانلود فایل ها