ترجمه Primer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدوران‌ بشر اوليه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باستاني‌ , در فارسی : ابتدايي‌.

Primer به چه معناست و Primer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primer

بدوران‌ بشر اوليه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدوران‌ بشر اوليه‌, ترجمه بدوران‌ بشر اوليه‌, کلمات شبیه بدوران‌ بشر اوليه‌ , باستاني‌ به لاتین , ابتدايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها