خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40958 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40958','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40958 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Primer به فارسی

ترجمه Primer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتاب‌ الفباء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبادي‌ اوليه‌ , در فارسی : بتونه‌ , به فارسی : چاشني‌ , سایر ترجمه ها : وابسته‌

Primer به چه معناست و Primer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primer

كتاب‌ الفباء به خارجی , ریشه انگلیسی كتاب‌ الفباء, ترجمه كتاب‌ الفباء, کلمات شبیه كتاب‌ الفباء , مبادي‌ اوليه‌ به لاتین , بتونه‌ به لاتین , چاشني‌ خارجی , وابسته‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: