ترجمه Primer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتاب‌ الفباء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبادي‌ اوليه‌ , در فارسی : بتونه‌ , به فارسی : چاشني‌ , سایر ترجمه ها : وابسته‌

Primer به چه معناست و Primer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primer

كتاب‌ الفباء به خارجی , ریشه انگلیسی كتاب‌ الفباء, ترجمه كتاب‌ الفباء, کلمات شبیه كتاب‌ الفباء , مبادي‌ اوليه‌ به لاتین , بتونه‌ به لاتین , چاشني‌ خارجی , وابسته‌ در زبان
دانلود فایل ها