ترجمه Primogeniture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نخست‌ زادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارشديت‌ , در فارسی : حق‌ ارشدي‌.

Primogeniture به چه معناست و Primogeniture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primogeniture

نخست‌ زادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نخست‌ زادگي‌, ترجمه نخست‌ زادگي‌, کلمات شبیه نخست‌ زادگي‌ , ارشديت‌ به لاتین , حق‌ ارشدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها