ترجمه Primordial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسيار كهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاستگاهي‌ , در فارسی : اصل‌ نخستين‌ , به فارسی : عنصر نخستين‌

Primordial به چه معناست و Primordial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primordial

بسيار كهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بسيار كهن‌, ترجمه بسيار كهن‌, کلمات شبیه بسيار كهن‌ , خاستگاهي‌ به لاتین , اصل‌ نخستين‌ به لاتین , عنصر نخستين‌ خارجی
دانلود فایل ها