ترجمه Prince Consort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همسر شاهزاده‌. می باشد

Prince Consort به چه معناست و Prince Consort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prince Consort

همسر شاهزاده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی همسر شاهزاده‌., ترجمه همسر شاهزاده‌., کلمات شبیه همسر شاهزاده‌.
دانلود فایل ها