ترجمه Prince Of Wales در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وليعهد ذكور وارث‌ تاج‌ وتخت‌ انگليس‌. می باشد

Prince Of Wales به چه معناست و Prince Of Wales یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prince Of Wales

وليعهد ذكور وارث‌ تاج‌ وتخت‌ انگليس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وليعهد ذكور وارث‌ تاج‌ وتخت‌ انگليس‌., ترجمه وليعهد ذكور وارث‌ تاج‌ وتخت‌ انگليس‌., کلمات شبیه وليعهد ذكور وارث‌ تاج‌ وتخت‌ انگليس‌.
دانلود فایل ها