ترجمه Prince’s Feather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تزئين‌ برجسته‌ پشت‌ صندلي‌.

Prince’s Feather به چه معناست و Prince’s Feather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prince’s Feather

(گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌ , تزئين‌ برجسته‌ پشت‌ صندلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها