ترجمه Princeship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاهزادگي‌. می باشد

Princeship به چه معناست و Princeship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Princeship

شاهزادگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شاهزادگي‌., ترجمه شاهزادگي‌., کلمات شبیه شاهزادگي‌.
دانلود فایل ها