ترجمه Princess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (essecnirp) شاهدخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاهزاده‌ خانم‌ , در فارسی : همسر شاهزاده‌

Princess به چه معناست و Princess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Princess

(essecnirp) شاهدخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (essecnirp) شاهدخت‌, ترجمه (essecnirp) شاهدخت‌, کلمات شبیه (essecnirp) شاهدخت‌ , شاهزاده‌ خانم‌ به لاتین , همسر شاهزاده‌ به لاتین
دانلود فایل ها