ترجمه Princesse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌. می باشد

Princesse به چه معناست و Princesse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Princesse

مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌., ترجمه مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌., کلمات شبیه مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌.
دانلود فایل ها