ترجمه Principal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصلي‌ , در فارسی : مهم‌ , به فارسی : رئيس‌ , سایر ترجمه ها : مدير مدرسه‌ مط‌لب‌ مهم‌

Principal به چه معناست و Principal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Principal

عمده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمده‌, ترجمه عمده‌, کلمات شبیه عمده‌ , اصلي‌ به لاتین , مهم‌ به لاتین , رئيس‌ خارجی , مدير مدرسه‌ در زبان , مط‌لب‌ مهم‌انگلیسی
دانلود فایل ها