ترجمه Principality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاهزادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلمرو شاهزاده‌.

Principality به چه معناست و Principality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Principality

شاهزادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاهزادگي‌, ترجمه شاهزادگي‌, کلمات شبیه شاهزادگي‌ , قلمرو شاهزاده‌. به لاتین
دانلود فایل ها