ترجمه Principle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخلاقي‌ كردن‌. می باشد

Principle به چه معناست و Principle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Principle

اخلاقي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اخلاقي‌ كردن‌., ترجمه اخلاقي‌ كردن‌., کلمات شبیه اخلاقي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها