ترجمه Print Chain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنجير چاپ‌. می باشد

Print Chain به چه معناست و Print Chain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Print Chain

زنجير چاپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زنجير چاپ‌., ترجمه زنجير چاپ‌., کلمات شبیه زنجير چاپ‌.
دانلود فایل ها