ترجمه Print Wheel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخ‌ چاپ‌. می باشد

Print Wheel به چه معناست و Print Wheel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Print Wheel

چرخ‌ چاپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چرخ‌ چاپ‌., ترجمه چرخ‌ چاپ‌., کلمات شبیه چرخ‌ چاپ‌.
دانلود فایل ها