ترجمه Printable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ چاپ‌. می باشد

Printable به چه معناست و Printable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Printable

قابل‌ چاپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ چاپ‌., ترجمه قابل‌ چاپ‌., کلمات شبیه قابل‌ چاپ‌.
دانلود فایل ها