ترجمه Prior در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلي‌ , در فارسی : جلوي‌ , به فارسی : مقدم‌ , سایر ترجمه ها : اسبق‌ رئيس‌ صومعه‌.

Prior به چه معناست و Prior یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prior

پيشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشين‌, ترجمه پيشين‌, کلمات شبیه پيشين‌ , قبلي‌ به لاتین , جلوي‌ به لاتین , مقدم‌ خارجی , اسبق‌ در زبان , رئيس‌ صومعه‌.انگلیسی
دانلود فایل ها