ترجمه Priority در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اولويت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حق‌ تقدم‌.

Priority به چه معناست و Priority یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Priority

اولويت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اولويت‌, ترجمه اولويت‌, کلمات شبیه اولويت‌ , حق‌ تقدم‌. به لاتین
دانلود فایل ها