ترجمه Prismatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منشوري‌. می باشد

Prismatic به چه معناست و Prismatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prismatic

منشوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منشوري‌., ترجمه منشوري‌., کلمات شبیه منشوري‌.
دانلود فایل ها