ترجمه Pristine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اولي‌ , در فارسی : ط‌بيعي‌ ودست‌ نخورده‌ , به فارسی : تر وتازه‌.

Pristine به چه معناست و Pristine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pristine

پيشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشين‌, ترجمه پيشين‌, کلمات شبیه پيشين‌ , اولي‌ به لاتین , ط‌بيعي‌ ودست‌ نخورده‌ به لاتین , تر وتازه‌. خارجی
دانلود فایل ها