ترجمه Privacy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنهايي‌ , در فارسی : پوشيدگي‌ , به فارسی : پنهاني‌ , سایر ترجمه ها : اختفاء.

Privacy به چه معناست و Privacy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Privacy

خلوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلوت‌, ترجمه خلوت‌, کلمات شبیه خلوت‌ , تنهايي‌ به لاتین , پوشيدگي‌ به لاتین , پنهاني‌ خارجی , اختفاء. در زبان
دانلود فایل ها