ترجمه Private در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختصاصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خصوصي‌ , در فارسی : محرمانه‌ , به فارسی : مستور , سایر ترجمه ها : سرباز (جمع‌)

Private به چه معناست و Private یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Private

اختصاصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اختصاصي‌, ترجمه اختصاصي‌, کلمات شبیه اختصاصي‌ , خصوصي‌ به لاتین , محرمانه‌ به لاتین , مستور خارجی , سرباز در زبان , (جمع‌)انگلیسی
دانلود فایل ها