ترجمه Privative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناشي‌ از محروميت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحريمي‌ , در فارسی : سلبي‌ , به فارسی : سالب‌.

Privative به چه معناست و Privative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Privative

ناشي‌ از محروميت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناشي‌ از محروميت‌, ترجمه ناشي‌ از محروميت‌, کلمات شبیه ناشي‌ از محروميت‌ , تحريمي‌ به لاتین , سلبي‌ به لاتین , سالب‌. خارجی
دانلود فایل ها