ترجمه Privy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صميمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محرم‌ اسرار , در فارسی : اختصاصي‌ , به فارسی : دزدكي‌ , سایر ترجمه ها : مستراح‌.

Privy به چه معناست و Privy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Privy

صميمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صميمي‌, ترجمه صميمي‌, کلمات شبیه صميمي‌ , محرم‌ اسرار به لاتین , اختصاصي‌ به لاتین , دزدكي‌ خارجی , مستراح‌. در زبان
دانلود فایل ها