ترجمه Prize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انعام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جايزه‌ , در فارسی : ممتاز , به فارسی : غنيمت‌ , سایر ترجمه ها : ارزش‌ بسيار قائل‌ شدن‌

Prize به چه معناست و Prize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prize

انعام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انعام‌, ترجمه انعام‌, کلمات شبیه انعام‌ , جايزه‌ به لاتین , ممتاز به لاتین , غنيمت‌ خارجی , ارزش‌ بسيار قائل‌ شدن‌ در زبان
دانلود فایل ها