ترجمه Prizewinner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنده‌ جايزه‌. می باشد

Prizewinner به چه معناست و Prizewinner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prizewinner

برنده‌ جايزه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنده‌ جايزه‌., ترجمه برنده‌ جايزه‌., کلمات شبیه برنده‌ جايزه‌.
دانلود فایل ها