ترجمه Probabilistic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احتمالي‌. می باشد

Probabilistic به چه معناست و Probabilistic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Probabilistic

احتمالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی احتمالي‌., ترجمه احتمالي‌., کلمات شبیه احتمالي‌.
دانلود فایل ها