ترجمه Probability Analysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احتمال‌ كاوي‌. می باشد

Probability Analysis به چه معناست و Probability Analysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Probability Analysis

احتمال‌ كاوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی احتمال‌ كاوي‌., ترجمه احتمال‌ كاوي‌., کلمات شبیه احتمال‌ كاوي‌.
دانلود فایل ها