ترجمه Probability Theory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ريه‌ احتمالات‌. می باشد

Probability Theory به چه معناست و Probability Theory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Probability Theory

نظ‌ريه‌ احتمالات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ريه‌ احتمالات‌., ترجمه نظ‌ريه‌ احتمالات‌., کلمات شبیه نظ‌ريه‌ احتمالات‌.
دانلود فایل ها