ترجمه Probe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستجو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاوش‌ , در فارسی : تحقيق‌ , به فارسی : نيشتر , سایر ترجمه ها : رسيدگي‌ اكتشاف‌ جديد

Probe به چه معناست و Probe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Probe

جستجو به خارجی , ریشه انگلیسی جستجو, ترجمه جستجو, کلمات شبیه جستجو , كاوش‌ به لاتین , تحقيق‌ به لاتین , نيشتر خارجی , رسيدگي‌ در زبان , اكتشاف‌ جديدانگلیسی
دانلود فایل ها