ترجمه Problem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشكل‌.

Problem به چه معناست و Problem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Problem

مسئله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئله‌, ترجمه مسئله‌, کلمات شبیه مسئله‌ , مشكل‌. به لاتین
دانلود فایل ها