ترجمه Problem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشكل‌ , در فارسی : چيستان‌ , به فارسی : معما , سایر ترجمه ها : موضوع‌.

Problem به چه معناست و Problem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Problem

مسئله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئله‌, ترجمه مسئله‌, کلمات شبیه مسئله‌ , مشكل‌ به لاتین , چيستان‌ به لاتین , معما خارجی , موضوع‌. در زبان
دانلود فایل ها