ترجمه Procephalic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در جلو سر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ جلو سر.

Procephalic به چه معناست و Procephalic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procephalic

واقع‌ در جلو سر به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در جلو سر, ترجمه واقع‌ در جلو سر, کلمات شبیه واقع‌ در جلو سر , مربوط‌ به‌ جلو سر. به لاتین
دانلود فایل ها