ترجمه Proces Verbal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صورت‌ مجلس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورت‌ جلسه‌ , در فارسی : نشست‌ نامه‌.

Proces Verbal به چه معناست و Proces Verbal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proces Verbal

صورت‌ مجلس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صورت‌ مجلس‌, ترجمه صورت‌ مجلس‌, کلمات شبیه صورت‌ مجلس‌ , صورت‌ جلسه‌ به لاتین , نشست‌ نامه‌. به لاتین
دانلود فایل ها