ترجمه Processor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پردازنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پردازشگر.

Processor به چه معناست و Processor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Processor

پردازنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پردازنده‌, ترجمه پردازنده‌, کلمات شبیه پردازنده‌ , پردازشگر. به لاتین
دانلود فایل ها