ترجمه Processor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكميل‌ كننده‌ , در فارسی : تمام‌ كننده‌.

Processor به چه معناست و Processor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Processor

عمل‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ كننده‌, ترجمه عمل‌ كننده‌, کلمات شبیه عمل‌ كننده‌ , تكميل‌ كننده‌ به لاتین , تمام‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها