ترجمه Proclaimer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعلام‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جار زن‌.

Proclaimer به چه معناست و Proclaimer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proclaimer

اعلام‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعلام‌ كننده‌, ترجمه اعلام‌ كننده‌, کلمات شبیه اعلام‌ كننده‌ , جار زن‌. به لاتین
دانلود فایل ها