ترجمه Proclimax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناحيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منط‌قه‌ زيست‌ جانور ياگياهي‌.

Proclimax به چه معناست و Proclimax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proclimax

ناحيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناحيه‌, ترجمه ناحيه‌, کلمات شبیه ناحيه‌ , منط‌قه‌ زيست‌ جانور ياگياهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها