ترجمه Procreate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زادن‌.

Procreate به چه معناست و Procreate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procreate

توليد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توليد كردن‌, ترجمه توليد كردن‌, کلمات شبیه توليد كردن‌ , زادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها