ترجمه Procuance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاكشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلالي‌ محبت‌.

Procuance به چه معناست و Procuance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procuance

جاكشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاكشي‌, ترجمه جاكشي‌, کلمات شبیه جاكشي‌ , دلالي‌ محبت‌. به لاتین




دانلود فایل ها