ترجمه Procumbent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد گياه‌) خوابيده‌ روي‌ زمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دمر.

Procumbent به چه معناست و Procumbent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procumbent

(درمورد گياه‌) خوابيده‌ روي‌ زمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد گياه‌) خوابيده‌ روي‌ زمين‌, ترجمه (درمورد گياه‌) خوابيده‌ روي‌ زمين‌, کلمات شبیه (درمورد گياه‌) خوابيده‌ روي‌ زمين‌ , دمر. به لاتین
دانلود فایل ها