ترجمه Procuress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ دلال‌ محبت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلاله‌.

Procuress به چه معناست و Procuress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procuress

زن‌ دلال‌ محبت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌ دلال‌ محبت‌, ترجمه زن‌ دلال‌ محبت‌, کلمات شبیه زن‌ دلال‌ محبت‌ , دلاله‌. به لاتین
دانلود فایل ها