ترجمه Produce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمل‌ اوردن‌.

Produce به چه معناست و Produce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Produce

توليد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توليد كردن‌, ترجمه توليد كردن‌, کلمات شبیه توليد كردن‌ , عمل‌ اوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها