ترجمه Produce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توليد كردن‌ , در فارسی : محصول‌ , به فارسی : ارائه‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : زاييدن‌.

Produce به چه معناست و Produce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Produce

فراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراوردن‌, ترجمه فراوردن‌, کلمات شبیه فراوردن‌ , توليد كردن‌ به لاتین , محصول‌ به لاتین , ارائه‌ دادن‌ خارجی , زاييدن‌. در زبان
دانلود فایل ها