ترجمه Product در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حاصلضرب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراورده‌ , در فارسی : محصول‌.

Product به چه معناست و Product یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Product

حاصلضرب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حاصلضرب‌, ترجمه حاصلضرب‌, کلمات شبیه حاصلضرب‌ , فراورده‌ به لاتین , محصول‌. به لاتین
دانلود فایل ها