ترجمه Production در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محصول‌.

Production به چه معناست و Production یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Production

توليد به خارجی , ریشه انگلیسی توليد, ترجمه توليد, کلمات شبیه توليد , محصول‌. به لاتین
دانلود فایل ها