ترجمه Proem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رساله‌ مقدماتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقدمه‌ , در فارسی : سراغاز , به فارسی : مقدمه‌ سخنراني‌ , سایر ترجمه ها : شروع‌.

Proem به چه معناست و Proem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proem

رساله‌ مقدماتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رساله‌ مقدماتي‌, ترجمه رساله‌ مقدماتي‌, کلمات شبیه رساله‌ مقدماتي‌ , مقدمه‌ به لاتین , سراغاز به لاتین , مقدمه‌ سخنراني‌ خارجی , شروع‌. در زبان
دانلود فایل ها